4C diamond เคล็ดลับและความเป็นมาและตัวช่วยสำคัญในการเลือกเพชรที่สมบูรณ์แบบ
     
           
THE LARGEST ONLINE DIAMOND INVENTORY IN THAILAND - THE LARGEST ONLINE DIAMOND INVENTORY IN THAILAND - THE LARGEST ONLINE DIAMOND INVENTORY IN THAILAND - THE LARGEST ONLINE DIAMOND INVENTORY IN THAILAND
                 

เคล็ดลับ 4C diamond: ความเป็นมาและตัวช่วยสำคัญในการเลือกเพชรที่สมบูรณ์แบบ


“เพชรเป็นวัตถุมงคลที่มีความงดงามและมีมูลค่าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก การเลือกเพชรที่สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้เครื่องประดับเพชรมีค่าและสวยงามอย่างแท้จริง”

เมื่อพูดถึงการเลือกซื้อเพชรในปัจจุบันนี้ ไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่าหลักการ 4C Diamond นั้นจำเป็นต่อการเลือกซื้อเพชร แต่ว่ามีไม่กี่คนที่รู้ความเป็นมาของหลักการ 4C Diamond และข้อมูลของหลักการ 4C Diamond

4C diamond เป็นหลักการในการช่วยตัดสินใจการเลือกซื้อเพชร อีกทั้ง 4C diamond เป็นวิธีสากลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของเพชรทุกชนิดทุกที่ในโลก การพิจารณา 4C diamond เป็นการเข้าใจคุณภาพของเพชรอย่างครบถ้วน บทความนี้จะพาไปรู้จักความเป็นมาของ 4C Diamond และเข้าใจหลักการของทั้ง 4C diamond รวมถึงสามารถใช้หลักการ 4C diamond นั้นมาเป็นหลักการในการเลือกซื้อเพชรได้

ประวัติความเป็นมาของ 4C Diamond


เมื่อก่อนนี้ ไม่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในการประเมินเพชร จนกระทั่ง 4C Diamond ที่เรารู้จักในปัจจุบัน เริ่มต้นในช่วงต้นปี 1940 โดย Robert M. Shipley ผู้ก่อตั้ง GIA ซึ่งเคยเป็นพ่อค้าขายเพชร ชิปลีย์มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับอุตสาหกรรมเพชรในอเมริกา และเขาได้สร้างสถาบัน GIA และหลักการ 4C Diamond เพื่อให้การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ค้าเพชร และเป็นผู้สนับสนุนในการเพิ่มความรู้ จริยธรรม และมาตรฐานในการซื้อขายอัญมณี


ชิปลีย์ได้นิยาม 4C Diamond เป็นหลักการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อเพชร และนักเรียนของชิปลีย์เข้าใจและเลือกเพชรที่ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของพวกเขา 4C diamond แสดงถึงคุณลักษณะหลักที่ใช้ในการประเมินเพชร จากนั้นผู้สืบทอดตำแหน่งหลังจากนั้นคือประธาน Richard T. Liddicoat ขยายงานของ 4C Diamond ของชิปลีย์โดยการพัฒนาเกณฑ์สี D ถึง Z และเกณฑ์ความสะอาดของเพชร


ด้วยการสร้างหลักการ 4C diamond ของชิปลีย์นี้ บวกกับการพัฒนาเกณฑ์สีใน 4C Diamond ของริชาร์ดและระบบการจัดอันดับเพชรระดับนานาชาติของ GIA แสดงถึงสิ่งสำคัญสองอย่าง คือ คุณภาพของเพชรสามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และลูกค้าเพชรสามารถทราบว่าพวกเขากำลังซื้อสิ่งใดอย่างแน่นอน


ความสำคัญหลักการ 4C Diamond


ในการเลือกซื้อเพชรด้วยหลัก 4C diamond สามารถช่วยให้ผู้ซื้อนั้นสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเพชรได้ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือแต่ละองค์ประกอบของ 4C diamond มีความสัมพันธ์กันเพื่อกำหนดความงดงามและมูลค่าของเพชรโดยรวม ตัวอย่างเช่น เพชรอาจมีสีที่ขาวและสะอาด แต่หากการเจียระไนไม่ดี อาจทำให้ไม่สามารถแสดงความสวยงามของเพชรได้เต็มที่ เป็นต้น


หลักการ 4C Diamond ประกอบด้วยความสำคัญต่อไปนี้:


Cut (การเจียระไน), Color (สี), Clarity (ความสะอาด), และ Carat (น้ำหนักเพชร) ซึ่งเราจะได้รู้จักแต่ละองค์ประกอบของ 4C Diamond ดังต่อไปนี้

1. Cut (การเจียระไนเพชร)

การเจียระไน (Cut) หนึ่งในหลักการของ 4C Diamond เป็นการเจียระไนเพชรอย่างชำนาญ ซึ่งมีผลต่อความสวยงามของเพชร ซึ่งคุณภาพการเจียระไนเพชรจะถูกจัดอันดับตามปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การเจียระไน (Cut Grade), ความสมมาตร (Symmetry) และความเงาของเพชร (Polish Grade)


โดยเกรดการเจียระไนเพชรใน 4C Diamond ของสถาบัน GIA จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบไปด้วย Excellent, Very Good, Good, Fair, และ Poor เพชรที่มีการเจียระไนอยู่ในระดับ Excellent หรือ Very Good จะสามารถสะท้อนแสงได้อย่างเหมาะสมและมีความสวยงามอย่างยอดเยี่ยม ดังนั้น การเจียระไนเหลี่ยมเพชร (Cut) มีความสำคัญต่อความสวยงามของเพชร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เพชรมีประกายแวววาว ระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสง ทำให้เพชรสวยงามมากยิ่งขึ้น สะท้อนแสงได้อย่างสมบูรณ์และมีความสวยงามที่สุด


2. Color (สีของเพชร)

สีของเพชร (Color) หนึ่งในหลักการ 4C diamond จัดอันดับตามระดับของสี ตั้งแต่เกรดไม่มีสี ไปจนถึงเกรดมีสี โดยระดับสีตามมาตรฐาน GIA จะเริ่มต้นจาก D (ไม่มีสี) จนถึง Z (สีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อน) เพชรที่ไม่มีสี จะถูกจัดอันดับในช่วง D-F มีลักษณะขาว ไร้สี และจะมีมูลค่าสูง ส่วนเมื่อเลื่อนระดับไปในทิศทาง Z เพชรจะมีสีเหลืองหรือน้ำตาลเพิ่มขึ้นตามระดับ และส่งผลให้มูลค่าของเพชรลดลง


3. Clarity (ความสะอาดของเพชร)

ความสะอาดของเพชร หนึ่งในหลักการ 4C diamond หมายถึงการมีหรือไม่มีตำหนิ ทั้งภายในและภายนอกของเพชร โดยระดับความสะอาดตามมาตรฐาน GIA จะจัดอันดับความสะอาดสูงสุด (ไร้ตำหนิ) เรียกว่า Flawless (FL) ถึงมีตำหนิชัดเยอะที่สุด เรียกว่า Included (I) ซึ่งเพชรที่ไม่สามารถเห็นตำหนิด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องขยาย 10 เท่า จะไม่ส่งผลหรือส่งผลต่อความสวยงามและความทนทานของเพชรน้อย ส่วนเพชรที่มีตำหนิมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะส่งผลต่อความสวยงามและความทนทานของเพชร


4. Carat (กะรัต หรือ น้ำหนักของเพชร)

กะรัต หรือ น้ำหนักของเพชร เป็นหนึ่งในหลักการ 4C diamond เป็นหน่วยการวัดน้ำหนักของเพชร ซึ่งเพชร 1 กะรัตเท่ากับ 200 มิลลิกรัม และมีค่าเทียบเท่า 100 ตังค์ (สำหรับเพชรที่มีน้ำหนักไม่ถึง 1 กะรัต นิยมใช้เรียกกันคือหน่วย ตังค์) เพชรขนาดยิ่งใหญ่ จะยิ่งหายาก และยิ่งมีมูลค่าที่สูง โดยปกติแล้ว เพชรขนาดใหญ่ขึ้นสองเท่า แต่ราคาต่อกะรัตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า


Glorious Diamond พิจารณา 4C diamond เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเพชรที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้าได้เพชรที่มีคุณภาพและความงดงาม โดยการพิจารณา 4C diamond ร่วมกัน ผู้ซื้อเพชรสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูล และความเข้าใจเพื่อเลือกเพชรที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัว และงบประมาณของตนเอง ทำให้ได้เพชรที่มีคุณภาพและความงดงามตรงตามที่ต้องการ


 

Glorious Diamonds Co. , Ltd.

โรงงานผลิตและจำหน่ายเพชรแท้ ราคาถูก ทั้งปลีก-ส่ง เราเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นที่จะมอบเพชรแท้คุณภาพดี ตามหลัก 4 Cs เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับเพชร


ติดต่อ สอบถาม หรือสั่งซื้อได้ทุกวัน

Customer Service:

(+66)946909000, (+66)26302728

sales@gloriousdiamonds.net 

Diamond Education


Contact Us


บริษัท กลอเรียส ไดมอนด์ส จำกัด

919/503-504 ชั้นที่ 43
อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์
ถนนสีลม แขวงสีสม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ประเทศไทย

บริการลูกค้า +669 421 99999
                     +669 469 09000

สำนักงาน 02 630 2728

อีเมล sales@gloriousdiamonds.net

         

©2024All rights reserved.